Arkitekten som tog livet av sig

Ritningen visar ett hus på Mäster Samuelsgatan. Huset beställdes av ornamentsbildhuggaren Carl Ahlborn, som var lärare på Konstakademien. En av hans elever i arkitektur var Johan Wessman. Denne fick omkring 1860 i uppdrag av sin lärare att rita det stora huset. Resultatet blev storslaget med en fasad i klassicsm och empire och med en stor fotografisk ateljé i norrläge högt upp i huset.

Arkitekten, Johan Wessman, blev själv hyresgäst i huset. Snart gick han emellertid ett tragiskt öde till mötes. Hans karriär som byggmästare stötte på problem redan i början – särskilt problematiskt var uppförandet av den Engelska kyrkan vid Norra bantorget. Den 11 mars 1864 valde han att ta sitt eget och sin hustrus liv. Mordet och självmordet ägde rum i huset på Mäster Samuelsgatan.

Senare byggdes den ståtliga innergårdsfasaden på det här huset igen med gatubyggnader och hela kvarteret försvann i omvandlingen av Klarakvarteren på 1950- och 1960-talet. Idag ligger Åhlens varuhus på den här platsen.

 

Johan Wessmans avskedsbrev:

”Wänner! När ni detta hemska skåden
Dömmen mig ej så strängt
Jag will swara inför högsta nåden
För den sista gerning jag mig tänkt”

Ritningen har visats på  Stockholms stadsarkiv, utställningen Stockholm –  ett världsminne Stadens hus berättar. 

Arkitekten som tog livet av sig

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco