Arkitektens egen villa

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Här har vi exempel på en arkitektbostad – som arkitekten ritat till sig själv. Det är Torben Gruts ”Villa Grut”, nuvarande ”Villa Sunnanlid” på Djurgården. Ritningen visar fasad åt väster.

Grut är mest känd för Stockholms stadion (1910–12). I Arkitektur och designcentrums (f d Arkitekturmuseets) arkitektregister kan vi läsa att han även var svensk mästare i tennis 1896-1897!

Arkitektens egen villa

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco