Aspuddens badhus

De hus som byggdes i Aspudden under tidigt 1900-tal var små utan varmt vatten och möjligheten till bad bristsfällig. För att råda bot på detta byggdes ett ”renlighetsbad” i Aspudden 1919. En större renovering skedde 1936 då badet fick en större bassäng.

Driften av badet togs över 1986 av en privat förening då Stockholms Fritidsförvaltning inte längre ville driva badhus i Aspuddsbadets storlek. Aspuddens Badhusförening fortsatte att driva badet fram till 2009. Efter flera olika turer i frågan beslutade Stockholms idrott- och exploateringsnämnd att badet skulle rivas. Badhusföreningen kämpade desperat för att badet skulle bevaras, men i december 2009 verkställdes rivningen.

Aspuddens badhus

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco