Avträde i kv.Åkermannen

Avträde ritat av Frans Lindskog, vd på Ekmans snickerifabrik.

Avträde i kv.Åkermannen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco