Barnrikehus Midsommarkransen

Stockholmshems barnrikehus på höjden mellan Aspudden och Midsommarkransen var inflyttningsklara 1946 precis i slutskedet för byggandet av barnrikehus. De tolv tegelhusen på Främlingsvägen bestod av sammanlagt 248 lägenheter i storleksordningen 44-46 kvm. De flesta lägenheterna bestod av 2 rum och kök samt badrum. För barnfamiljerna som flyttade in i dessa lägenheter med rinnande vatten (varmt och kallt) och möjlighet att bada i badkar var det som att komma till största lyxen. Kraven att få en lägenhet var att familjen hade minst tre minderåriga barn under 16 år.

Stor del av de barnrikehus som byggdes mellan åren 1936-1946 uppfördes av AB Stockholmshem. Staden upplät gratis mark och statliga subventioner utgick för byggande av barnrikehus. Efter 1946 när finasieringsvillkoren ändrades och allt bostadsbyggande fick statligt stöd upphörde dessa hus och kraven på familjens storlek för att få en lägenhet.

Barnrikehus Midsommarkransen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco