Biograf och Folkets hus Årsta

Biograf i Årsta centrum, ritad 1950. Folkets hus sedan 1970-talet. På ritningen ser vi biografen i genomskärning. Biografen sitter ihop med en av huslängorna utmed torget som också presenteras här på bloggen.

Erik och Tore Ahlsén ritade Årsta centrum, som fick stor uppmärksamhet då det invigdes 1953. Centrumbyggnaderna kring torget rymde social service, kulturverksamhet, butiker och lägenheter. Årsta centrum är idag utsett till riksintresse med motiveringen att Årsta stadsdelscentrum ”utgör ett av landets tidigaste exempel på en s.k. grannskapsenhet, med ’torget som vardagsrum’. En kommersiell, social och kulturell mötespunkt för alla åldrar, som utgjort en viktig förebild för svenskt förortsbyggande under efterkrigstiden.

Vill du se fler exempel från Årsta? Här kan du gå vidare till centrumhuslänga i samma fastighet, barnrikehus i kvarteret Bolmen, EPA-husen, daghemmet Sköntorpsgården och flerbostadshus på Erkenskroken.

Biograf och Folkets hus Årsta

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (2)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco