Biologiska museet

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Stockholms biologiska museum, fasadritning.

Biologiska museet

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco