Bostadshus i Årsta

SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening bildades 1916 som reaktion på en dåligt fungerande bostadsmarknad. Meningen med den kooperativa hyresrättsföreningen var att bygga med kvalite samt förhindra spekulation. Huset på Erkenskroken i Årsta byggdes stax efter kriget och är ett av nio ägda av SKB. Med stor omsorg har husen placerats i den kuperade naturen. Hiss saknas, men de flesta lägenheter har balkong.

Bostadshus i Årsta

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco