Brantings vid Observatorielunden

I kvarteret Adlern Mindre 1 på Norrtullsgatan lät professor Gabriel Branting uppföra ett hus. Huset som då låg i stadens utkant följer det tidigare 1800-talets strikta former med jämnt fördelade fönsteraxlar och perfekt symmetri. Ritningen har ett återhållet formspråk med nyrenässanselement. Formmässigt lever också en del av det tidigare 1800-talets uttryck kvar. Ritningen är osignerad.

Huset byggdes senare om men finns fortfarande kvar.

Gabriel Branting var far till Hjalmar Branting som så småningom blev socialdemokratisk partiledare och statsminister. Hjalmar Branting föddes 1860 året innan bygglovsansökan lämnades in.

Brantings vid Observatorielunden

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco