Butterickshuset

Här kan du se fasadritning till det så kallade ”Butterickshuset” på Drottninggatan (kallat efter butiken som ligger i huset). Det är nybyggnadsritning från det första bygglovet 1907, av Dorph och Höög Arkitekter.

Fasaden har stora glasade partier. I boken Stenstadens arkitekter kan vi läsa att det är ”Ett av de tidigaste exemplen i Stockholm på burspråksindelad fasad, nästan helt i glas.”[1]

Under ”Läs mer och ladda ner” till höger finns som vanligt länkar för dig som vill veta mer.

 

[1] Gerold Propper: ”Dorph & Höög och Höög & Morssing” sid 144, ur Stenstadens arkitekter : sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850-1930 (red Thomas Hall), 1981

Butterickshuset

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco