EPA-husen

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

”EPA-husen” vid Bränningevägen är bland de första loftgångshusen i Sverige. De ritades av Gunnar Jacobson och medhjälparen Anne-Marie Delwig 1946. De två husen uppfördes för kvinnlig personal vid EPA-varuhusen och rymde 60 enkelrum med bad och kokskåp. Efter rivningshot på 1990-talet rustades byggnaderna upp som ungdomslägenheter.

EPA-husen har idag klassificerats ha ett kulturhistoriskt värde motsvarande fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen med motiveringen:
Ett av de tidigaste exemplen på loftgångshus i landet. Husen uppfördes med enkelrum för kvinnliga anställda på EPA-varuhusen 1947. ”Det här använda laubengangsystemet har i detta fall ej visat några olägenheter. Varje balkong kan betraktas som en trottoar från vilka man går direkt in i sitt rum.” Citatet är hämtat från arkitekten Gunnar Jacobsons egen beskrivning av husen i Byggmästaren 1948. De s.k. EPA-husen är välbevarade med en särpräglad och framåtblickande arkitektur med stora arkitektur-, byggnadsteknikhistoriska- och samhällshistoriska värden.

Jacobsons beskrivning ingår i Byggmästaren nummer 11, 1948.

Vill du se fler exempel från Årsta? Här kan du gå vidare till barnrikehus i kvarteret Bolmen, daghemmet Sköntorpsgården, flerbostadshus på Erkenskrokenbiograf/Folkets hus och huslänga i Årsta centrum.

EPA-husen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (2)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco