Egnahem Gamla Enskede

Stuga 3 rum och kök i Gamla Enskede. Fyra ritningar skannade som en bild.

Gamla Enskede planlades 1908 av Per Olof Hallman. Förebilden var engelska och tyska trädgårdsstäder och Enskede kom att bli Sveriges första trädgårdsstad. Området är klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Egnahem Gamla Enskede

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco