En soffa för Patsy

Generalkonsuln Carl von Heineman låter år 1872 modernisera en äldre malmgård kallad Hummersberg. Förändringen visar på en, då,  modern  förkärlek för assymetri med ett franskinspirerat torn med gallerverk och ett extra stort burspråk. Heineman höjer också våningshöjden i torndelen i förhållande till det äldre huset takhöjd. Rummet är husets centerpiece, utrustat med en leopardklädd, typ soffa som skulle gjort Patsy Stone lycklig och en pokalsamling på bokskåpen.

En soffa för Patsy

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco