Enskedestugan

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Typritning från Stockholms Lantegendomsnämnd av den så kallade Enskedestugan på två rum och kök. Ritningen är inte signerad, men arkitekterna bakom typritningen var Axel H Forsberg och C A Andersson.

Gamla Enskede planlades 1908 av Per Olof Hallman. Förebilden var engelska och tyska trädgårdsstäder och Enskede kom att bli Sveriges första trädgårdsstad. Gamla Enskede är klassat som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Enskedestugan

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (2)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco