Förbindelsebro

Här ett exempel på bygglovsansökan där detaljerna för konstruktionen är viktiga. Ansökan gäller en förbindelsegång mellan två byggnader. Förbindelsegångengången vilar på en avancerad järnbalk.

Byggherre urfabrikören Gustaf Wilhelm Linderoth, grundare och innehavare av Linderoths urfabrik på Drottninggatan 28. I huset bodde också familjen.

Linderoths urfabrik drevs ända till 1963 tillverkade mängder av ur till kyrkor och andra offentliga  byggnader,bland annat Klara kyrkas tornur.

Förbindelsebro

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco