Fryshuset

Nybyggnadsritning från 1946 till den industrilokal där Fryshuset aktivitetscentrum huserat sedan 1997.  Tänk om man då, på 1940-talet, fått se en glimt av myllret av aktiviteter och människor som i framtiden skulle ta huset i besittning. Det är svårt att förutsäga vilken historia en byggnad ska komma att få!

Här ser vi fasad mot söder med dåvarande huvudentré.  Arkitekten har också ritat in skylt med verksamheten ”Joel Olssons”. Kanske känner de flesta av oss igen fasad mot väster bättre, det är den sida som syns från tunnelbanan och som är huvudentré idag. Om man tittar närmare står det  ”gäller ej” med blyerts på ritningen, i byggloven finns också senare förändringsritningar från 1948.

Ritningarna föreställer den byggnad som ligger i Södra Hammarbyhamnen och som inrymmer verksamheten idag, inte den byggnad som gav upphov till namnet. Fryshuset låg tidigare under åren 1984-1997 i f.d. AB Stockholms Kylhus på Tegelviksgatan i Norra Hammarbyhamnen, Tegelviksgatan 19-23 (Dadeln 1).

Fryshuset

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco