Fullständig ritning

Här, i kvarteret Fyrkanten, lät diversehandlaren Johan Adolf Nyström uppföra en byggnad. Upphovsman var Eric Petter Carlsson. En komplett ritning på alla sätt;  på ett papper ryms planer, fasader och sektionsritning.er. Idealplan – fin rusticering, tydliggör höjdskillnader och souterräng.  Huset innehåller flera moderna komponenter, t ex rusticeringen men i skala, det brutna taket m.m. dröjer sig en äldre tid kvar.

Fullständig ritning

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco