Gårdsbyggnad – Tvättstuga

Gårdsbebyggelse med tvättstuga vid Liljeholmens stearinfabrik Södermalm. I tvättstugan som byggdes på gården fanns även duschar och badkar.

Gårdsbyggnad - Tvättstuga

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco