Greta Garbos barndomshem

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Här kan du se ritningar till huset där Greta Garbo växte upp, på Blekingegatan 32 på Södermalm. Byggnaden ritades av Georg Ringström 1903, och av ritningstiteln framgår att huset uppfördes som ett ”Arbetarebostadshus”. Det rymde små lägenheter på ett rum och kök samt ett antal enkelrum. Under ”Läs mer och ladda ner” kan du öppna planritningen och se hur lägenheterna såg ut. Huset revs på 1970-talet.

Föräldrarna Anna Lovisa och Karl Alfred Gustafsson flyttade in i huset 1904, ett år innan ”Greta Lovisa Gustafsson” föddes. Hon hade två syskon och familjen bodde i en etta 2 trappor upp. Greta står skriven på Blekingegatan 32 från födelsen 18/9 1905 fram till 8/11 1926, då adressen Miramar Hotel i Los Angeles registreras på hennes adresskort.

Luckor i bygglovsserien

Det finns inga nybyggnadsritningar för Blekingegatan 32 (kvarteret Kvadraten 2, senare 4) i bygglovsserien. Ritningarna som presenteras här hittades istället – efter en ganska svettig efterforskning – arkiverade i Fastighetskontorets arkitektavdelnings arkiv, NS 33. Att det inte finns bygglovsritningar beror troligtvis på att byggnaden ritades som ett arbetarbostadshus i stadens egen regi. Som du kan se på ritningen är den signerad ”Stockholms Stads Byggnadskontor” genom ”G. R. Ringström”. Georg Ringström var tillförordnad föreståndare för arkitektavdelningens ritbyrå.

I den långa serie med bygglovsritningar som förvaras på Stadsarkivet finns ritningar till de flesta byggnader som uppförts/förändrats i Stockholm (från en bit in på 1700-talet fram till slutet av 1970-talet). Men det är inte ovanligt med luckor, exempelvis omfattades inte byggnader som uppfördes i statlig regi av stadens bygglovskrav. Och precis som i fallet med Blekingegatan 32 kan stadens egna byggprojekt ibland saknas. Det innebär sorgligt nog att det varken finns bygglovsritningar inför bygget av Stockholms stadshus eller Stadsbiblioteket. Som tur är förvarar Stadsarkivet andra arkiv som kompletterar Byggnadsnämndens bygglovsserie. Vi hittade ju Blekingegatan, och kan dessutom trösta oss med att det i Stadshusnämndens arkiv finns över 7000 ritningar från bygget av Stockholms stadshus!

Greta Garbos barndomshem

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco