Hängtorn i gjutjärn

Här en ansökan om bygglov för tillbyggnad av torn på Petersenska huset, från 1870.

Hängtorn i gjutjärn

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (5)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco