Hus för ankor, gäss, höns och kalkoner

Även till synes smärre åtgärder skulle anmälas och godkännas av Stockholms stads byggnadskollegium:
Här ansöks om att flytta träbyggnader för ankor, gäss, kalkoner och höns.  Gustav Apiarie som ansökte om bygglovet var fabrikör på Barnängsfabriken. I samma veva ville han uppföra ett lusthus i sten.
Obs ritningen visar norr nedåt och söder uppåt.

Hus för ankor, gäss, höns och kalkoner

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco