I stadens utkant år 1874

Konditorn Carl Grafström ägde en stor tomt i utkanten av staden, på nuvarande Sveavägen som då hette Stora Badstugatan. Kvarteren präglades då av hantverksgårdar och småindustrier. Grafström ansökte om bygglov för att bygga om och bygga på en våning på ett äldre hus, mot Rehnsgatan. Carl Grafström disponerade fastigheten för konditori och chokladfabrik.

För sin tid har gårdslösningen ett ålderdomlig karaktär.

I stadens utkant år 1874

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco