Kapsylfabriken goes underground!

Svenska Kapsylfabriken AB,  idag arbetskollektivet Kapsylen med Kafé 44. Fin fabriksritning från Södermalm men även ”känd” underground konsertlokal idag (Kafé 44) och arbetskollektiv med kulturverksamheter. Konstnärer och arkitekter har varit verksamma i huset sedan mitten av 1970-talet.

Ritningen liknar inte riktigt hur huset ser ut i verkligheten. I bygglovsansökan finns fler ritningar, utförda år 1900, som stämmer bättre med den uppförda byggnaden. Se länk till höger.

Kapsylfabriken goes underground!

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco