Kinesiskt lusthus

I kvarteret Vintertullen yttersta ansökte år 1791 Fabrikör Apiarie att bygga ett kinesiskt lusthus.  Samtidigt som huset skall byggas passar han på att att ansöka om att bygga om för fjäderfäna på tomten. Se planritningen

Kinesiskt lusthus

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco