Kolingsborg Slussen

Den klassiska byggnaden Kolingsborg / Södre torn vid Slussen.

Ritningen kan snart avbilda en byggnad som inte lägre finns kvar (vid publicering 2013), man planerar att riva Kolingsborg i samband med att nya Slussen ska byggas.

Kolingsborg Slussen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco