Kollektivhus & funktionalism

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Kollektivhus i funktionalistisk stil i närheten av Norr Mälarstrand, ritat av Sven Markelius 1934. Planritning över kollektivhusets bottenvåning med bland annat barnavdelning, mjölk- och livsmedelsbutik, kök (med mathiss till lägenheterna) och bar.

Arkitekten bodde själv i huset, liksom flera av tidens intellektuella. Idag ägs huset av en bostadsrättsförening.

Kollektivhus & funktionalism

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco