Koloniföreningen Tellusborg

I västra Midsommarkransen ägde byggnadsbolagen AB Blåklinten och AB Salus mark. Den, än så länge, svårsålda marken arrenderades till koloniföreningen Tellusborg. Området låg ungefär där den så kallade LM-stadens hus finns i dag. Järnarbetaren Henry Herman, boende på Tegelbruksvägen 84, ansökte om bygglov 1923 för att få bygga en kolonistuga på sin lott. Ansökan beviljades under förutsättning att huset målades i enhetlig färg. Enligt en myndighetsanteckninga 1925 fann man ”Stugan utförd och avsynad utan anmärkning”.

Einar Rudskog gjorde fyra typritningar för kolonistugor till Bergshamra koloniområde 1919-1920, den här ritningen är märkt ”Typ 4 ö” kanske är denna stuga en av dessa? Jämför med den andra kolonistugan som också byggdes i Tellusborgs koloniområde på 1920-talet, men som inte är signerad av Rudskog.

Koloniföreningen upphörde och husen revs i början av 1930-talet när L.M. Ericsson etablerade sig i området.

Koloniföreningen Tellusborg

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco