Kyrka och kommers i Farsta

Kyrka och affärshus på samma nybyggnadsritning.  Här samsas andaktsrum och kyrksal med affärsverksamheter som bank, kemtvätt och skivbar!

Här finns även ritning till Tempovaruhuset i Farsta.

Kyrka och kommers i Farsta

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco