Liljevalchs konsthall

Konsthallen, planritning huvudplan.

I arkivet finns fler planer och fina sektionsritningar.

Liljevalchs konsthall

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco