Luma lampfabrik

Tidig funktionalistisk industriarkitektur ritad av Eskil Sundahl och Artur von Schmalensee vid Kooperativa förbundets arkitektkontor. Fasadritning.

Idag (år 2013) Luma Park konferens och kontor.

Luma lampfabrik

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco