Bod för förvaring

 Enligt ritningen uppfördes huset för att förvara kalk. Huset finns kvar idag och används för helt andra ändamål.

Bod för förvaring

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco