Midsommargården

Midsommargården invigdes den 2 november 1946. Ininitiativ till verksamheten kom från Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson och huvudman för verksamheten blev en sammanslutning av enskilda personer under namnet Stiftelsen Midsommargården. En fullmäktigegrupp utsågs för att vårda stiftelsens angelägenheter och att utse en styrelse för den löpande skötseln. I fullmäktige ingick bl.a. representater för Ericssons tjänstemannaklubb, arbetsledareklubb och verkstadsklubb. Även Telefonaktiebolaget hade sina representanter. Övriga i fullmäktigerepresentanter var Brännkyrka församlings kyrkoråd, Brännkyrka församlings skolråd, Stockholms stads barnavårdnämn och Arbetarnas bildningsförbund. Ordförande i styrelsen var Ericssons direktör Hans Th. Holm och kyrkoherde Gustaf Collini var vice ordförande.

Midsommargården var från början en hemgård som vände sig till alla åldrar och som det står i höstprogrammet för 1946 ”intellektuella och praktiska sysselsättningar alltid kommer att ägnas särskild uppmärksamhet.”

L M Ericsson ägde fastigheten fram till 2004 när ansvaret helt gick över till stiftelsen. De sålde i sin tur fastigheten till Fastighets AB Telefonplan 2012, men verksamheten fortsatte i stiftelsens regi. Under våren 2013 har Midsommargården varit nedläggningshotad och ett antal artiklar har skrivits om detta bl.a. i den lokala tidningen Liljeholmen/Älvsjö.

 

Midsommargården

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco