Mindre Teatern

En praktbyggnad vid Kungsträdgården i mitten 1800-talet var den så kallade Mindre teatern. Huset hade uppförts 1842 och byggdes om i slutet av 1850-taletet under arkitekten Johan Fredrik Åboms ledning. Här samlades stadens borgerskap för att njuta av den tidens mycket populära salongspjäser. Teatern övertogs 1863 av kung Karl XV – och det blev inledningen på Kungliga Dramatiska teaterns historia. När huset dömdes ut av brandskäl 1898 blev man tvungna att söka sig andra lokaler. Tio år senare öppnade Dramaten vid Nybroplan.
[Text från utställningen på  Stadsarkivet, Stockholm – ett världsminne Stadens hus berättar]

 

Mindre Teatern

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (2)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco