Nattklubben 88:an

Bostads- och affärshus på Regeringsgatan 88 av Georg A. Nilsson. Ritningen är från 1906 och huset stod färdigt 1907. Senare har lokalerna bland annat rymt kontor och restaurang.

I tidskriften Arkitektur och dekorativ konst från 1908 (nr 1 & 2, sid 21) kan vi läsa att: ”Byggnaden, uppförd åren 1906-07, har 6 våningar utom källarvåningen, nämligen 1 souterrainvåning, upptagande hela tomtens yta och afsedd till verkstadslokal, 1 kafélokal, 3 bostadsvåningar å 4 rum, badrum och kök, samt en vindsvåning afsedd till fotografiateljé. Vindsvåningen är inredd till halfva sin yta och är den tillkommen med k. m:ts nådiga tillstånd.” 

100 år senare kan vi läsa om Regeringsgatan 88 på nytt, men nu är det i ett helt annat sammanhang: ”När ställena i stan stängdes gick man till 88:an. Blandningen var total. Det var bögar och transor från City Club, innefolket från Alexandra, taxichaufförer, pundare och andra. Det var trångt på dansgolvet och många gånger fick man uppleva fenomenet ”night rain”, kondenserad svett som föll från taket.” Citatet är taget ur artikeln ”Last days of disco” om klassiska diskoklubbar i Stockholm på 1970- och 80-talet, publicerad i DN På Stan 2008.

Nedan du se en av de fasadritningar som kom in i bygglovsansökan, klicka på den för att få fram den i sin helhet. Under ”Läs mer och ladda ner” till höger kan du öppna den andra fasadritningen som har ett något annorlunda utförande. Arkitekturhistorikern Eva Eriksson skriver (i boken Den moderna stadens födelse) att huset i sin fasadutformning verkar förbluffande modernistiskt och att nog få gissar att byggnaden är från 1906-07.

Nattklubben 88:an

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco