Nordiska museet 1892

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Fasadritningen är märkt med år 1892 och är signerad ”I G Clason. gm [genom] P. Hallman”. Museet uppfördes under 1888–1907. Arkitekt Magnus Isaeus hade påbörjat uppdraget att rita byggnaden, men efter hans bortgång 1890 tog Clason över och slutförde arbetet.

Jämför gärna förändringar mellan ritningen från 1892 med Clasons fasadritning från 1907 då museet invigdes.

Nordiska museet 1892

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco