Nordiska museet 1907

Observera, den här webbsidan uppdateras inte längre. Istället kan du läsa mer om ritningarna på Stockholmskällan.

Ritningen är signerad §av arkitekt I G Clason den 8 juni 1907, samma datum som museet invigdes.

Jämför gärna förändringar mellan ritningen från 1907 med Clasons tidigare fasadritning från 1892.

Nordiska museet 1907

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco