Okänt palats i Vasastan

Norrtullsgatan är en av Stockholms viktigaste gator, åtminstone när det gäller hur namnet ska uttalas.  Länge var den också viktig som Stockholms norra ut- och infart, innan Sveavägen tog över den rollen. Hur som helst, i denna mycket landsbygdslika del av staden bestämmer sig herrarna Söderquist och Håkansson för att bygga detta praktfulla palats, efter osignerade ritningar, där hela den nya nyrenässansens formrikedom testas. Med pilastrar, fönsteromfattningar, taklist, balustrad mitt- och sidorisaliter, rusticerad bottenvåning mm förebådas det formspråk som kommer att dominera i utformningen av 1870- och 80-talens omfattande nybyggande. Huset ersattes i början av 1960-talet av Norrmalmskyrkans nya hus.

Okänt palats i Vasastan

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco