Om världsminnet

Stockholm – ett världsminne

Stadens hus berättar

Stockholm minns sina byggnader mycket bättre än alla andra städer i världen.

Unesco har utnämnt Stockholms stads byggnadsritningar till ett av världens cirka 300 världsminnen, Memory of the World. De berättar en historia av betydelse för hela världen. Ritningarna är bygglovshandlingar i Stockholms stad och skildrar hur en huvudstad utvecklats från tidigt 1700-tal till sent 1900-tal.

Stockholms stads världsminne ger oss en unik möjlighet att både uppskatta den stad som vi har, och den som inte längre finns kvar.

Välkommen till ditt världsminne!

 

 

 

Stockholm – a Memory of the World

House stories

Stockholm remembers its buildings like no other city in the world!

The building permit drawings collection in the Stockholm City Archives has been awarded a place among the 300 Memories of the World by UNESCO. Each Memory contributes a unique story to the web of world history. The drawings illustrate three centuries of building and progress in a major capital.

This Memory of Stockholm gives us a unique opportunity to discover Stockholm of the past and better appreciate the city we live in today.

Welcome to your own Memory of the World!

 

Upplagd: 2012-10-19 12:27
Uppdaterad: 2014-04-24 14:08


Kommentarer (1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco