Ottolina Falk och guldgrävarens hus

Ottolina FalkVintern 1882 är husägare Ottolina Falk, 34 år, i svårigheter. Hennes tonårige son Johan Axel Falk har åkt dit för stöld och privatekonomin är i fritt fall. Mamsell Falk försörjer sig på att hyra ut lägenheterna i det fyravåningshus på Kungsholms kyrkoplan 5, som hon ärvt av sin mor 1877. Pengar verkar rinna genom händerna på henne och när Ottolina Falk inte förmår betala räntorna på sina lån, så växer skuldberget dag för dag.

En som har en tjockare plånbok är guldgrävaren Lars Christoffersson, 57 år. Hemkommen till Sverige och Stockholm efter många år i Amerika och  i Nya Zeeland har han – om man får tro vad hans blivande fru berättar under en psykiatrisk utredning nästan 40 år senare – 16000 riksdaler i reda kontanter och en fet bunt med växlar därtill. Christoffersson erbjuder Ottolina Falk ett akut lån på 500 kronor och övertalar henne i samma veva att sälja huset till honom. Ett kontrakt och en betalningsplan upprättas och Christoffersson betalar totalt 20 000 riksdaler för hela fastigheten.

Fyra år senare möter vi Ottolina Falk och Lars Christoffersson i en bitter tvist i Stockholms Rådhusrätt. Ottolina Falk har fortfarande inte givit den gamle guldgrävaren lagfartsbeviset – en handling som krävs för att han ska kunna registrera sig som ägare av fastigheten hos Överståthållareämbetet. Ottolina Falk, som nu har blivit inskriven på Besiktningsbyrån, stämplad som prostituerad av stadens polis, har dessutom sålt huset på nytt till den s. k. sakföraren Johan Petter Christoffersson (ej släkt med guldgrävaren), en man som av polisen misstänks vara del i en förfalskningsliga som sprider sina falska mynt på allehanda ställen i staden.

1886 och 1887 blir två tuffa år för Ottolina Falk. Hon förlorar målet mot Lars Christoffersson. Hennes 21-årige son gifter sig med den 35-åriga Lovisa Vilhelmina Rosling, en kvinna som haft ett mycket svårt liv och som bara något år efter bröllopet döms till sex års fängelse – för utprångling av falska mynt. Lovisa Vilhelmina Rosling tycks vara den enda i den tidigare nämda falskmyntarligan som åker fast. För Ottolina Falk är det dock inte slut på olyckorna. Hennes son – Johan Axel Falk avlider i en svår sjukdom hösten 1887.

Medan Ottolina Falk försöker få rätsida på sitt liv fortsätter Lars Christoffersson sitt arbete med fastigheten Bergsklippan Större 28. I slutet på 1880-talet gifter han sig med den 33 år yngre Olivia Gudmundsdotter, en kvinna som nyligen suttit tre år i fängelse för understickeri. När hon bodde i Uppsala några år tidigare låtsade Gudmundsdotter en graviditet, övertog en annan kvinnas barn och kyrkoskrev det som sitt eget. Under dryga 20 år förvaltar paret fastigheten och hyr ut rum i huset. I samband med Stockholmsutställningen 1897 gjorde de om det till ett ungkarlshotell, berättar Gudmundsdotter för sin läkare 1921. På ett fotografi finns också mycket riktigt texten Hotel Vestermalm på fasaden.

Olivia Gudmundsdotter, som blev förmyndare åt guldgrävare Christoffersson 1895, tas in på sinnessjukhus efter makens död 1909. Då är hon mitt uppe i en påfrestande arvstvist med Christofferssons släktingar. Återigen handlar kampen om huset på Kungsklippan. Ett skrivet testamente har försvunnit! hävdar Olivia Gudmundsdotter. En av hennes väninnor vittnar om hur Christoffersson ska ha sagt att ”kärringen min ska ha allt”. Så blir det inte.  Sjukhusjornalerna från början av 1920-talet skvallrar om att Olivia Gudmundsdotter tankar fortfarande gick till  huset på Kungsklippan, kanske lite för ofta.

1920 är hon på Grubbens avdelning för sinnessjuka. Den 19 mars detta år skriver någon i personalen följande rader om Oliva Gudmundsdotter:

”Börjar arbete i arbetssalen. Pratar ofta om ett hus, ’hon är ingen vanlig fattigkärring, må ni tro’ har eget hus. Skulle hon ha fått sköta det själv, skulle hon nu kanske haft 20 000 för huset vore nog nu värt 100 000, det skulle staden köpa, dessutom hyrde hon ut rum, 23 rum, deraf 17 stora o 6 mindre, för de stora skulle hon ha fått 5 kr om dagen, för de mindre 3 kr, det skulle bli —(räknar fel)/…/”

Huset hade uppförts av ”förrådsarbetare” Olof Petterson 1865. 1923 köpte staden kåken i syfte att riva den. Idag står fastigheten Opalen 8 på samma plats.

Kettil Mannerheim

 

Ottolina Falk och guldgrävarens hus

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco