Pil och fläder vid avträdet

Ännu en av dessa fina ritningar på avträden i 1800-talets Stockholm.  Här är en signerad Frans Lindskog, som var verkställande direktör och arkitekt vid Ekmans mekaniska verkstad.
I arkivet finns flera ritningar av Frans Lindskog bl.a. från kvarteret Åkermannen.

Pil och fläder vid avträdet

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco