Provisorisk T-banestation

Provisorisk tunnelbanestation. Situationsplan, plan, fasad och sektion. Låter som en ganska torr sammanställning kanske? Nej, uppriktigt sagt gjorde den här ritningen mig – arkivarien bakom tangentbordet – alldeles ”mjuk i magen” av förtjusning! Situationsplanen med den lilla byggnaden som ett paraply eller en karusell och T:et som en flagga på cirkustältets topp!

Stationen med cirkulär/fjorton-kantig planform uppfördes tillfälligt i utkanten av Farsta. Den ska ha varit i bruk mellan 1958 och 1960 då nuvarande station vid Farsta centrum öppnades.

Provisorisk T-banestation

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco