Radhus i Bredäng

Radhus, kombinerad plan-, sektion- och fasadritning. Höjer och Ljungqvist ritade hela radhusområdet i Bredäng (Augustibröderna, Februaribröderna, Tankebyggarorden och Vapenbröderna).

Miljonprogrammets byggande exemplifieras ofta med storskalig bebyggelse i form av höghus. Men en stor andel av de hus som byggdes var småhus; under de s k rekordåren 1961-75 (med miljonprogrammet 1965-74) utgjorde småhus ca en tredjedel av samtliga hus som uppfördes. Begreppet småhus innefattar friliggande enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus medan flerbostadshus är ett bostadshus med tre eller fler lägenheter (undantaget radhus).

För dig som är intresserad finns även ritning på den mer storskaliga bebyggelse som uppfördes i Bredäng, se höghus i Bredäng.

Radhus i Bredäng

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco