Regeringsgatan

Söker man på ”Gjörwell” bland de äldre bygglovshandlingarna på Stadsarkivets webb får man över 1300 träffar. Carl Gustaf Gjörwell har signerat många ritningar både som arkitekt och som stadsarkitekt.

Denna fina ritning som visar förslag till ombyggnad av hus på Regeringsgatan 20. Ansökan  har kommenterats flitigt av stadsarkitekt Gjörwell. Texten till ansökan hämtas via länken till höger.

Eric Skotte lämnade in ansökan och var ägare till egendomen.

Regeringsgatan

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco