Rejält uthus i sten

Även bland de minsta byggnaderna finns konstnärligt utförda ritningar. Här en fin ritning till ett rejält uthus i sten med eldstad. Osignerad ritning, Westin kan mycket väl vara upphovsman. Huset är rivet.
estin
Byggherren, murmästaren Carl Erik Westin, ägde flera fastigheter i kvarteret Kurland. Han hyrde ut till fabrikör Möller, Greve Kalling, Översten Ahlström guldsmedsgesällen Råberg och demoiselle Ahlstrand.

Rejält uthus i sten

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco