Ritning av Åbom

År 1874 lämnades bygglovsansökan för kvarteret Blasieholmen,  nr 17,  bredvid Jernkontoret.  Allmänna Hypoteksbanken ansökte om att bygga nytt och bygga om ett äldre hus.

Idag heter  kvarteret  Näckström, vid Arsenalsgatan. Det här ett exempel på Åboms särpräglade, eleganta och dekorativa stil där han experimenterar med många av nyrenässansens former. Ladda gärna ner den högupplösta bilden och se detaljerna i det dekorativa smidet som pryder taksprånget.

Åbom är upphovsman till många offentliga byggnader i Stockholm och på andra platser i landet.

Ritning av Åbom

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco