Rivet nyrenässans, 1874

I hörnet Kammakargatan och Döbelnsgatan i kvarteret Rosenbusken fanns ett hus baserat på denna ritning. Döbelnsgatan hette då  Tullportsgatan.

Skall man säga något om denna ritning är det att pilasterordningen är av kolossaltyp. Pilaster är ur fasaden utskjutande pelare. När pilastrarna är av kolossaltyp går de över fler våningar.

TIll höger kan du också ladda ner planritningen till huset. Här ser man fasade hörn som har förekommit sedan 1860-talet och blir ett par år efter detta hus obligatoriska eftersom det förbättrade sikten för trafiken.  Trapphusen blir nu allt oftare särskilt markerade  – antingen som utskjutande byggnadskroppar eller i ett hörn som här. Detta gjorde husen enklare att bygga och gav möjlighet till flexiblare planlösningar.

Huset fanns kvar till 1960-talet.

Rivet nyrenässans, 1874

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco