Rivet Vasamuseum

Wasavarvet / Vasamuseet, första lokalen 1961-1988. Ritningen avbildar den ” tillfälliga” byggnaden för Vasamuseet innan det uppfördes på nuvarande plats. Placeringen var öster om dagens museum, vid Djurgårdsstrand nedanför Liljevalchs konsthall. En byggnad som många besökt men som inte längre finns kvar, till stor del riven 1988.

Arkitekten Hans Åkerblads son Mats Åkerblad, som idag äger och drivit företaget Åkerblads Arkitektkontor AB berättar för oss via e-post om arbetet med Wasavarvet:

Björn Howander var en av chefsarkitekterna under den perioden Wasavarvet projekterades. En projektering som gick i högt tempo under en mycket kort tid med komplicerade förutsättningar då mycket av material till bygget skänktes till varvet varför omprojekteringar fick ske allteftersom samtidigt som kunskaperna om fartygets mått och status var begränsade då de baserades på Fältings uppmätningar på havsbotten.

Här ser vi en relationsritning, med situationsplan och längdsektion genom utställningsområdet. En relationsritning visar den färdiga byggnaden, det verkliga utförandet. I arkivet finns även planer, sektioner och fasader.

Rivet Vasamuseum

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco