Sicksackhuset, Hökarängen

David Helldén har ritat det här unika sicksackhuset med ”veckad” fasad. Helldén står också som arkitekt för hela det s.k. Tobaksområdet som sicksackhuset ingår i och för Hökarängens centrumanläggning med det för tiden obligatoriska punkthuset och Sveriges första bilfria gågata.

I Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister kan vi läsa att det är en byggnad ”vars kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen” och att det är en ”Byggnad med en unik planform och en av 1950-talets mest särpräglade bostadsbyggnader i Stockholm.”

Se gärna fler ritningar från Hökarängen: hus utmed gågatan,

barnstuga, ungdomshem , radhus i Skönstaholm och t-banestationen.

Sicksackhuset, Hökarängen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco