Höghus i Bredäng

Förslag till nybyggnad, fasad mot öster.

Skivhusen i Bredäng ritades 1964 och  uppfördes under det s k miljonprogrammet. Begreppet miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–75, då man inom en 10-årsperiod (1965-1974) skulle bygga en miljon bostäder. Skivhus är ett höghus med avlång byggnadskropp och minst fem våningars höjd.

Se även ritning till radhus i Bredäng.

Höghus i Bredäng

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco