Slutstation Hökarängen

Ritning med sammanställning av stationsanläggningar, Hökarängens tunnelbanestation Södra förortsbanan.

Hökarängens station var slutstation för den första förortstunnelbanesträckan Slussen-Hökarängen som öppnade 1950. Arkitekten Peter Celsing var chefsarkitekt på Stockholms Spårvägar 1948-52 och ritade många av 1950-talets tunnelbanestationer. Han är också känd för att ha ritat Kulturhuset i Stockholm.

Fler exempel från Hökarängen: hus utmed gågatan, sicksackhuset, barnstuga, ungdomshem och radhus i Skönstaholm.

 

 

Slutstation Hökarängen

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco